top of page

Dataskyddspolicy

Personlig integritet

För oss är den personliga integriteten väldigt viktig. Bl.a. därför förordar vi användning av Microsoft 365 istället för Google. Microsoft finansierar sin verksamhet i huvudsak med försäljning av licenser/prenumerationer, medan Google lever i stort sett uteslutande på försäljning av information och annonsintäkter. Olika affärsidéer alltså, även om Microsoft också har en betydande intäkt från annonser så är dess andel liten jämfört med övrig verksamhet. Även om den personliga integriteten är viktig så vill vi förtydliga vad som gäller när du använder vår webbplats och våra tjänster där.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din personliga integritet. Vi samlar endast in den personliga information som behövs för att vi ska kunna utföra våra tjänster till dig. Här beskrivs vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

Det är den information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på vår webbsida, när du väljer att betala med ett betalningsalternativ, när du kontaktar oss eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

 

Information vi samlar in om dig. 
 • Dina kontaktuppgifter du lämnar till oss när du önskar få kontakt med oss

 • När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp, väljer att betala med ett av de betalningsalternativ som finns eller annat), kan vi samla in följande information:

 • Ditt företagsnamn, organisationsnummer, adress, kontaktperson osv

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

 • Historisk information - dina köp, betalnings- och kredithistorik.

 

Information som samlas in av driftsleverantören av vår webbplats och analysprogramvara
 • Information om hur du interagerar med webbtjänsterna - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 • Geografisk information - din geografiska placering.

 

Information som du ger till våra betalpartners
 • Betalar du med t.ex. PayPal så samlar de utöver person och kontaktinformation även in betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

 

 

Hur hanterar vi din information?

All data vi samlar in om dig lagras säkert i Microsoft 365 miljön. Det kan vara i listor, dokument, i mail och andra platser. Informationen där kan endast användas av de personer i vårt företag som har givits tillgång till den. Vi använder även dina data i PayPal som är vårt faktureringssystem, där lagras fakturauppgifter och PayPals regler för dataskydd gäller då.

Viss användardata från dig kan även lagras i Google Analytics då du använder vår webbplats. Data som du ger oss vid ifyllnad av formulär på vår webbplats lagras antingen hos WIX eller i  Microsoft 365 beroende vilken typ av formulär du fyller i. Data i sådana formulär kopieras också ofta till listor, dokument och andra databehandlings och lagringssätt inom Microsoft 365. Med hjälp av Säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 kan vi söka rätt på all lagrad information vi har om dig och dela med oss av den om du önskar detta.

Vad gör vi med din information?

Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och på din enhet

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig

 • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss

 • För att göra kundanalys, administrera våra tjänster och för vår egen interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål

 • För att förhindra missbruk av våra tjänster och följa tillämplig lagstiftning

 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering och kunna följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

 

Kommunikation med dig

Vi använder dina kontaktuppgifter för att kommunicera relevant information gällande de tjänster vi erbjuder och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att informera oss det via mail.

 

Personlig information på Sociala media

När du gillar oss på social media får vi tillgång till de uppgifter du lämnat ut till "social-media-leverantören" som är specificerade att vara tillgängliga publikt för alla. Det sker också om en konversation oss emellan sker på sociala media. Dina personliga uppgifter som är publikt tillgängliga på social media kan komma att användas av oss för att förbättra våra tjänster.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi använder dina personliga kontaktuppgifter när vi registrerar försändelser med de varor du beställt hos våra transportföretagspartners. Det krävs för att du ska få dina varor. Transportföretaget ansvarar sedan för hur de lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Automatiserade tjänster för mass-mail

Vi använder oss av ett molnbaserat system för att effektivt kunna sända s.k. nyhetsbrev till våra kunder. Vi importerar namn och e-post adress från de kontakter vi samlat in, samt ifrån listan på kunder som självmant valt att registrera sig som intressenter hos oss. Vår nyhetsbrevs-partner ansvarar för lagring och hantering av dina personuppgifter i deras system. Vi kan ändra och radera uppgifter på enskilda personer, i den/de kontaktlistor vi skapat själva i det här systemet. Du som individ har rätt att anmäla att du inte vill ha nyhetsbrev från oss, och om du gör det via länken i nyhetsbrevet (rekommenderas) så taggas du för detta, men dina kontaktuppgifter ligger kvar hos vår partner (och hos oss).

 

Leverantörer och underleverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

 

Myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

 

Avyttring

Vi kan komma att dela din information till tredje part:

 • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

 • Om vi eller en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

 

Försäljning av personuppgifter

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi är fast beslutna att alltid skydda din data, och vi kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att få den här typen av uppgifter som mest en gång per 12 månader.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att ditt persondata inte längre är nödvändigt för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kan komma ifrån bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från lagstiftning vad gäller konsumenträtt.

 

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att våra webbplatser ska fungera. 

Vanjos är ett varumärke som ägs av Essics ek.för., organisationsnummer 769624-6979.

Vårt säte är Helmer Osslundsväg 4, 864 32 Matfors.

Mailadress: konsult@vanjos.se

Telefon: 0730220326

Policyn uppdaterades 2020-09-21

bottom of page