Internal stuff

Bild som länkas från mail (leads):

VanjosCombinedLogos.png