top of page
 • Skribentens bildVanjos Consulting

Dela WIX med någon annan

Om du önskar dela WIX kontot med någon annan, då är det bra att känna till hur det fungerar. Jag tycker det är något "trubbigt" att hantera rättigheterna, men det finns möjligheter att ställa in rättigheter så att både hög säkerhet och användarvänlighet uppnås. Men det kan kanske kännas krångligt att förstå hur det fungerar, fråga gärna en expert om hjälp.

Vanjos är partner med WIX och MicrosoftJag har listat några viktiga saker att känna till om du vill dela WIX-konto med någon. Du får själv bedöma om du tycker att det är en bra idé eller inte. Min åsikt? Dela inte WIX-konto med någon, speciellt inte om din verksamhet inte har samma ägare.Vanjos är en Partner till WIX och har levererat många WIX lösningar till kunder i Sverige och andra länder. Väljer du Vanjos som partner hjälper vi dig att lyckas med din satsning på digital marknadsföring. 1. För att komma åt att hantera något i WIX krävs en inloggning hos WIX, dvs. ett WIX-konto.

 2. Ett WIX-konto är gratis.

 3. WIX-kontot har alltid en e-post adress som identitet. Det går bara att ha ett WIX-konto per e-post adress.

 4. WIX-kontot kan vara anslutet till Google eller Facebook så att om du är inloggad där så är du även inloggad på detta kopplade WIX-konto.

 5. Det kan vara endast en(1) ägare på ett WIX-konto. Ägaren har rätt att göra allt på alla webbplatser som finns på WIX-kontot.

 6. Varje WIX konto kan ha en eller flera WIX webbplatser, samt noll eller fler andra tjänster som t.ex. domäner och Ascend från WIX mm. Vissa av dessa tjänster är kopplade till WIX kontot, andra till en WIX-webbplats.

 7. En webbplats kan delegeras att hanteras av en annan person. Denna person måste ha sitt egna WIX-konto. Vid delegering anges e-postadress på mottagaren.

 8. Rättigheter för delegering finns i flera olika nivåer, men WIX-ägarskapet kan inte delegeras. Det innebär att många men inte alla rättigheter är möjliga att delegera.

 9. Delegering av rättigheter görs alltid per webbplats - aldrig på själva WIX-kontot.

 10. Flerstegsautentisering (motkontroll vid inloggning med SMS) är opraktiskt om man är fler personer som loggar in i WIX med samma WIX-konto. Därför att det bara går att ha ett SMS nummer angivet. Andra motkontrollfunktioner finns inte, endast SMS.

 11. Den som har inloggningsuppgifterna för WIX-ägar-kontot kan "missbruka eller sabotera" för de andra, t.ex:

  1. Ändra/ange återställningstelefonnummer (kan endast vara ett nummer)

  2. Ändra lösenord

  3. Aktivera flerstegsautentisering (motkontroll med SMS).

  4. Är ni t.ex. två personer som har tillgång till WIX-ägar-kontot kan den ena personen byta lösenord och/eller aktivera flerstegsautentisering utan att den andra vet om det. Det innebär oftast att den/de andra som använder samma WIX-inloggning inte längre kan logga in = mister sin åtkomst.

 12. Anslutning av Sociala inloggningar (Google, Facebook) kan bara göras till WIX-ägar-kontot, inte per webbplats. Det går bara att ange 1:1 mellan WIX-konto och respektive Google/Facebook, det går inte att in flera olika Google/Facebook konton för inloggning. Detta påverkar inte webbplatserna som har sina egna inställningar för Facebook, däremot kan det påverka hanteringen av marknadsföringsaktiviteter och sökmotorhantering.

 13. Betalningsmetoder

  1. Betalningsmetoder kan bara anges på WIX-ägar-kontot. Betyder att alla som har tillgång WIX-ägar-kontot också har tillgång till alla de kreditkort som är där och kan använda valfritt sådant till att handla från WIX (och tredje-parts appar i vissa fall).

  2. Delegering av behörighet att använda ett kreditkort (betalmetod) kan göras webbplats där det redan finns person(-er) som har "billing manager". Sådan person kan endast handla med för saker som berör just den/de webbplatser som personen fått till. Personen måste ha ett eget WIX-konto.

 14. WIX-ägar-kontot kan bjuda in valfri medarbetare till en webbplats och ange behörigheter för medarbetare per webbplats. En medarbetare kan få rättighet att bjuda in ytterligare medarbetare (ställs in per webbplats).

 15. WIX-ägar-kontot och de personer som har fått rollen "Billing manager" och/eller "Payment&Account info" kan hantera WIX-prenumerationer på den/de WIX-webbplatser där rollen gäller.

 16. Endast WIX-ägar-kontot kan radera en WIX-webbplats

 17. Endast WIX-ägar-kontot kan duplicera eller överföra en WIX-webbplats

 18. Om WIX-Payments används, då kan endast WIX-ägar-kontot komma åt hanteringen av detta

 19. Det är bara WIX-ägar-kontot som kan ta bort en domän från en WIX-webbplats, eller byta/tilldela domän på en sådan.

WIX förklarar vad varje fördefinierad roll har för rättigheter här: https://support.wix.com/en/article/roles-permissions-overview


Fördelar med att INTE dela WIX-konto

 • Du har kontroll på ditt konto, bara du

 • Du kan bestämma (per webbplats) vilka andra som du vill ge rättigheter till (och ta bort/ändra rättigheter)

 • Du kan använda flerstegsautentisering för inloggning = hög säkerhet

 • Du har kontroll på hur ditt kreditkort används (om du inte delegerar den rättigheten)
79 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Bara Outlook stöds (VIKTIGT)

Med start från januari 2023 så kommer Microsoft automatiskt att stänga av äldre osäkra protokoll för mailhantering. Alla Microsoft 365 kunder påverkas. Effekt: Endast Outlook stöds som mail program (M

Comments


bottom of page