top of page

Villkor

Här hittar du våra allmänna konsulttjänstevillkor och andra villkor som gäller när vi gör en affär tillsammans. Beroende på vilken typ av affärsuppgörelse vi har mellan oss så gäller olika villkor. Du ansvarar för att hålla dig informerad om eventuella förändringar som görs i respektive villkor.

Villkor för Vanjos konsulttjänster

Villkor för WIX tjänster

Villkor för Ecwid's tjänster

Villkor för Microsoft 365 tjänster

Mail, OneDrive, Teams, SharePoint osv.

Microsofts villkor måste accepteras för att få använda Microsoft 365. I dessa finns även beskrivet hur Vanjos (din partner) kan använda din Microsoft 365 miljö.

Vanjos standard för SMB kunder är att vi ställer in din Microsoft 365 miljö så att Vanjos har administrativa rättigheter i den - så att vi kan hjälpa dig att hantera miljön. Dessa rättigheter kan när som helst dras tillbaka av dig som ägare till din Microsoft 365 miljö.

bottom of page